• Facebook - Boden Cruising

Med gråten i halsen måste vi tyvärr meddela att Boden Cruising '20 är inställt.
Vi försökte i det längsta att genomföra BC'20 trots rådande pandemi, men med hänsyn till besökarnas säkerhet såväl som vår egen kompromisslöshet med upplevelse och kvalitet måste vi nu vika ner oss då dom senaste prognoserna beträffande tillståndsgivning etc ser alltför mörka ut. Vi hoppas kunna återkomma 2021 istället

Gå gärna in och titta på bilderna från BC'19 här,  

Mästerligt fotograferade av Thomas Byberg

© Copyright Boden Cruising 2020 • Spiritsoundesign